9mU72PNqQrqoMAaVJFEyrw_thumb_3bb4

Được thay thế bằng vật liệu Reatec với độ bền màu trên 20 năm. Thay đổi nhỏ nhưng kết quả thẩm mỹ tăng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *